Avrupa Gönüllü Hizmeti

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 hafta -12 ay arası süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Bir AGH projesinin üç ortağı vardır: ev sahibi kuruluş, gönderen kuruluş ve gönüllü. Her ortağın farklı motivasyon, sorumluluk ve rolleri bulunmaktadır. Aksaray Üniversitesi hem gönderen kuruluş hem de ev sahibi kuruluş olarak akredite olmuştur.


Siz de bir gönüllü olabilirsiniz.


Sürece başlamadan önce niçin gönüllü olmak istediğinizi, yurtdışında gönüllü olarak yaşamayı tercih etme kararınızı pekiştiren en önemli faktörlerin neler olduğunu iyice düşünün. Bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağınızı ve çeşitli güçlüklerin üstesinden gelmeniz gerekeceğini göz önünde bulundurun. Ancak elbette tüm bunların karşılığında çok şey de kazanacağınızı unutmayın. Ayrıca gönüllü olma düşüncesinden yola çıkma gününe kadar tüm sürecin yaklaşık 6-8 ay sürdüğünü de aklınızda tutarak planlamanızı yapmanız gerekmektedir


AGH, 18 ile 30 yaşlarında olan tüm genç insanlara açıktır. AGH konusunda ilk genel bilgileri edinirken verili bütün belgeleri incelemeniz ve mümkünse daha önce AGH'ye katılmış başka bir genç bulun ve ondan deneyimlerini şahsen dinlemeniz iyi olacaktır. Sosyal medya ortamlarında gönüllülük deneyimi olanların bir araya geldiği gruplar bulunmaktadır. Bu gruplara dahil olarak geçmişte AGH’ye katılan gönüllülerin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

Adım 1: Bir gönderen kuruluşun bulunması 
Aksaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, Aksaray Üniversitesi öğrencilerine ve yeni mezunlarına Gönderen Kuruluş olabilmektedir. 


Gönüllü hizmetinizin başarılı geçmesi, karşınıza çıkabilecek sorunlarla başa çıkabilmeniz ve deneyimlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size başlangıçtan itibaren yardımcı olacak bir gönderen kuruluş bulmanız gerekecektir. Kar amacı gütmeyen her tür Sivil Toplum Kuruluşu (STK), dernek, vakıf akredite olduktan sonra gönderen kuruluş olabilir. Dolayısıyla, bir AGH projesinde üç ortak vardır: gönderen kuruluş (GK), ev sahibi kuruluş (ESK) ve gönüllü.
GK'nin iki ana sorumluluğu vardır.  Gönderen Kuruluşlara ait başvuru formunu doldurmak  ve ilgili proje dönemlerinde Ulusal Ajans’a sunmak.  GK, sizin seyahat ve vize masraflarınız; hazırlık harcamalarınızı karşılamak üzere proje kabul edildiği takdirde Ulusal Ajans’tan  yardım alır. Öte yandan sizinle birlikte proje için hazırlık yapmak, siz yurtdışındayken sizinle temas halinde olmak ve geri dönüşünüzden sonra deneyimlerinizin gerektiği şekilde değerlendirilmesini sağlamak da GK'nin sorumluluğundadır. 

Adım 2: Bir ev sahibi projenin bulunması 
Gönderen kuruluşu bulduktan sonra ikinci aşama ev sahibi kuruluşu bulmaktır. Hangi projeye katılmak istediğinize karar verirken bu sürece tamamen aktif şekilde katılmanız son derece önemlidir. İngilizce olarak hazırlanmış  http://europa.eu/youth/evs_database adresindeki Avrupa Komisyonunun merkezi veritabanından AGH gönüllülerine ev sahipliği yapmak istediklerini belirtmiş tüm ev sahibi projeler hakkında bilgi edinebilirsiniz. GK ile birlikte hem size çekici gelen hem de GK için çekici olan (GK'nin uzun vadeli olası ortak kuruluş bulmasına yardımcı olabilecek) projeler için araştırma yapabilirsiniz. Veritabanında ülkeye, temaya ve ikisinin kombinasyonuna göre arama yapabilirsiniz. 
Yola çıkmadan önce başkalarına ve gideceğiniz topluma faydalı olmak üzere çalışmaya ve üstesinden gelmeniz gereken görev ve zorluklara hazır olup olmadığınızdan emin olmalısınız. Birçok kişi için dilini  ve kültürünü bilmedikleri bir ülkeye gitmekten ürkütücüdür. Bu endişe verici durumla başa çıkmak için projeye katılmak üzere yola çıkmadan önce dil derslerine (GK tarafından AGH yardımından ödenen) katılabilirsiniz. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü gideceğiniz kültüre adaptasyonunuzu kolaylaştırmak için size yardımcı olacaktır.

Adım 3: Özgeçmiş ve motivasyon mektubu 
Bu adıma kadar ilginizi çeken birçok proje bulmuş olmalısınız. Önce bir süre AGH deneyiminden ne öğrenmek istediğiniz hakkında düşünün; projedeki faaliyetleri yürütme konusunda size yardımcı olacak ne tür beceri ve yeteneklere sahipsiniz; katılacağınız topluluğa neler sunabilir, nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bu soruların cevaplarını düşündükten sonra özgeçmiş ve motivasyon mektubunu yazabilirsiniz. Özgeçmişiniz ve motivasyon mektubu GK tarafından potansiyel ev sahibi projelere gönderilecektir. Kendiniz, beklentileriniz ve sizin varlığınızın Ev Sahibi Kuruluş'un günlük çalışmalarına nasıl katkı sağlayacağı konusunda gerçek ve olumlu bir tablo çizmeniz son derece önemlidir.

Adım 4: Olası ev sahibi kuruluşlarla temasa geçilmesi 
Projeleriyle ilgilendiğiniz ESK'ler ile temasa geçerek onlara posta, faks ya da e-posta yoluyla özgeçmişiniz ve motivasyon mektubunuzu gönderiniz. Eğer bu ESK'lerden herhangi biri size ev sahipliği yapmaya hazırsa o zaman yapmanız gereken tek şey gönüllü hizmetinizin ne zaman başlayıp biteceğini tespit etmektir. Bu aşamada ortaklar arasındaki çeşitli soruları açıklığa kavuşturmak ve tüm ortakların aynı bilgiye (görevler, barınma, yiyecek, dil öğrenme olanakları, vb. konusunda) sahip olmalarını sağlamak için üç yönlü bir iletişim son derece önemli olacaktır. Bu bilgiler yazılı olmalı ve mevcut gerçekliği yansıtmalıdır.

 
ESK'dan onay aldıktan sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile temasa geçiniz. 

Adım 5: Faaliyet anlaşmasının imzalanması 
Faaliyet anlaşması tüm ortaklar (ESK, GK, Gönüllü ) tarafından imzalanması gereken bir formdur. Önemli: İmzalamadan önce başvuru formunu iyice okuyun!

Adım 6: Yola çıkmaya hazırlık 
Her iki ulusal kuruluş başvuruları onayladıktan sonra hazırlığa başlayabilirsiniz, ama bu süreçte sakin ve emin adımlarla ilerlemek en iyisi olacaktır. GK ile pasaportun ve diğer seyahat belgelerinin alınması gibi bazı sorumlulukların nasıl üstlenileceği konusunda konuşun. GK tarafından size sunulan temel dil eğitimi ve gideceğiniz ülke ve kültüre yönelik bilgiye ek olarak kendiniz yerel gelenekler ve yaşam tarzları hakkında kişisel araştırmalar yapın. 

GK, size seyahat, vize ve sigorta düzenlemeleri için yardımcı olmaktan da sorumludur. Bu hazırlık dönemi sırasında GK ile irtibatı koparmamak son derece önemlidir; açıklığa kavuşturulması gereken önemli konular ortaya çıkabilir. 

Adım 7: Ev sahibi projeye varış 
Ev sahibi kuruluş sizin için bir tanışma programı hazırlamış olacaktır. Genellikle bazı dil dersleri almayı, yerel ulaşım sistemi ve diğer yerel hizmetler, boş zaman etkinlikleri, eğlence yerleri, ev kuralları, yapılması ve yapılmaması gereken şeyler ile aşina olmayı ve projede nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda genel bir yol haritası almayı bekleyebilirsiniz. Programınız aynı zamanda gönüllü olarak görevlerinizi yerine getirmek için gerekli teknik eğitimi de içerecektir.

Adım 8: Gönüllü hizmet sırasında 
Yola çıkmadan önce orada alacağınız eğitimin türü, sizden projede beklenen iş, görev ve sorumluluklar, çalışılması gereken saatler ve kullanıp geliştirebileceğiniz beceriler hakkında bilgi edinmiş olmalısınız. Faaliyetler, her açıdan beklentilerinize uymayabilir. Bu normaldir, çünkü bütün gönüllü faaliyetler tanım gereği bir miktar esneklik payına ihtiyaç duymaktadır. Bütün gönüllülük sürecinizde edinmeniz gereken en önemli niteliklerden biri de değişen şartlara karşı esneklik gösterebilmektedir. Bu anlamda bu tür değişikliklerin de sizin için kazanım olacağını unutmayın. 

Gönüllülük süresince ESK size bir danışman atayacaktır. Bu danışman faaliyetlerinizin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olacağı gibi olası sorunlarınızda da size yardımcı olacaktır. Ancak kendi süreciniz açısından sorunlarla karşılaşmanız durumunda öncelikli olarak çözüme kendiniz ulaşmaya çalışmalısınız.

Adım 9: Geri dönüş hazırlığı 
Geri döndüğünüzde alacağınız desteğin size uygun olması için sizin ve ESK'daki danışmanınızın sizin gelişim ve değişimlerinizi GK'ye iletmesi önemlidir. Eskiden aldığınız türde desteğe artık ihtiyacınızın kalmadığını düşünebilirsiniz. Bu bilgi, geri döndüğünüzde sizin için ayarlanması gereken destek türü konusunda etkili olacaktır. Dolayısıyla başarılarınızı, umutlarınızı ve planlarınızı geri dönmeden önce ESK ve GK ile paylaşın ve AGH'de iken danışmanınızla çalışarak faaliyetlerinizin kapsamlı bir portföyünü çıkarın. 

Adım 10: Döndükten sonra 
Sizin ve ESK'nin GK'ye ilettiği bilgilere göre karşılanıp UİB’de AGH deneyiminiz hakkında görüşmeye alınacaksınız ve bu görüşmeye göre gelecekle ilgili planlarınızda size destek verilecektir. 

40 SORUDA AGH

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Aksaray Üniversitesi Dış ilişkiler koordinatörlüğü
Tel: 0382 288 2895